Woman in agricultural field.jpg

MATERIALE

HVA KAN DU GJØRE?

Bruk messene og menighteten deres!

Si ifra til presten før messen at i dag ønsker du å holde en liten kunngjøring. Fortell kort om Adventsaksjonen og at dere for eksempel står utenfor kirken i dag og håper folk kommer bort og gir noen mynter. Ekstra tydelig er det dersom dere står med bøsser. Hør også med den ansvarlige i menigheten for kirkekaffen og spør pent om DITT lokallag kan ha ansvaret for et par kirkekaffer hvor pengene går til Adeventsaksjonen. Bak kaker og boller og server den beste kaffen og vaflene noensinne, så kommer dere ikke til å merke at timene går engang! Sørg for at alle vet hva de har gitt penger til etter å ha kjøpt av dere; da smaker maten ENDA bedre!

HA EN LOKALLAGSKVELD MED ADVENTSAKSJONEN SOM TEMA

Benytt dere av alt det stilige som er i lokallagspakken vi vil sende ut og arranger en lokallagskveld med Adventsaksjonen som tema. Informer de uinformerte og kombiner dette med et hyggelig måltid og god stemning. Da vil mange av disse ønske å bidra i løpet av aksjonen. Her kan dere også eventuelt lage ting som kan selges under Adventsaksjonen. Kanskje kan de ekstra kreative sjelene også lage et danse- eller sangshow?

Under ligger det filer du kan laste ned og bruke i din menighet! Er det noe mer materiale du trenger, kan du sende oss en melding under "kontakt oss"!

 

Jan gir tips på hvordan dere kan arrangere AA!