Farmer woman waters her plants.jpg

ÅRETS AKSJON

Adventaksjonen 2020  vil sikre mer stabil matsikkerhet for 54 000 barn og voksne i tre regioner i Mali. De får økt matproduksjon for seg selv og for salg på markedet. Inntekten fra salg av produkter på markedet kan brukes til utdanning for barna eller for bedre helsetjenester for familien. Prosjektet vil redusere risikoen for at familier bli syke og får for lite mat på grunn av tørke og andre katastrofer.

Mali er veldig stort land og vi jobber i områder der utfordringene for familier og bønder er størst. Årets adventsaksjonsprosjektvil være med på å skape en ny framtid for både barn og voksne i regionene Kayes, Koulikoro og Ségou der det i landsbyene finnes mange sårbare familier. Slik setter vi folk i stand til å hjelpe seg selv hver eneste dag i framtiden.

Mål for Adventaksjonen 2020:

Programmet vil gi 54 000 barn og voksne tilgang til mat og inntekt. Dette gjør vi gjennom følgende tiltak:

 

Opplæring i klimasmart landbruk

Familiene vil lære om nye eller glemte tradisjonelle metoder for hvordan de kan produsere mat, og de får tilgang til nye plantesorter som er mer tilpasset dagens nye klima. Familiene får også opplæring i hvordan de kan dekke jorden mer effektivt med halm- og planterester. Denne formen for jordbruk øker jordas evne til å lagre vann. Bedre gjødsling er også viktig for å få større avling.

Frøbanker

Frøbanker lagrer og låner ut frø til medlemmene av banken. Dersom krisen inntreffer og en tørke eller flom ødelegger familiens land, sikrer banken tilgang til frø. Familiene kan også ta ut frø fra banken og selge dem når priser er høyere og de får mer inntekt. Dette betyr også at familiene ikke er avhengig av dyrere frø fra kommersielle frøselskaper. Frøbankene kan forbedre lokale plantesorter og finne de som er best tilpasset de lokale klimatiske forholdene.

Sikre småbønder tilgang til markeder

Bønder og familier organiseres i kooperativer slik at de får bedre tilgang på lokale og nasjonale markeder. De får oppdatert informasjon om prisen på produktene sine, støtte til å reise på markedsdager, bedre tilgang på kreditt og landbruksteknisk opplæring og oppfølging.

Opprette spare- og lånegrupper for kreditt og investering

Det opprettes grupper på 15-20 personer som møtes hver uke for å spare penger. Hvert enkelt medlem bestemmer seg for hvor mye hun/han har mulighet til å sette til side. Medlemmene får også undervisning om hvordan en familie kan starte små, inntektsbringende aktiviteter. Tanken bak spare- og lånegruppene er at medlemmene i gruppen skal kunne ta opp lån for å starte en butikk eller en annen aktivitet som gir inntekt.

Opplæring i godt husdyrforhold for ku, sau og geit

Familien vil lære metoder for hvordan de kan få et mer effektivt husdyrhold.

SEND EN DONASJON TIL: 
3000.16.91410
ELLER VIPPS TIL: 93083
QR .png