829A5370.jpg

ÅRETS AKSJON

Årets aksjon går til DR Kongo og et prosjekt som vil sikre 36000 barn, ungdom og voksne mennesker på landsbygda i en mer stabil og trygg fremtid gjennom opplæring i bærekraftig jordbruk.  I prosjektet fokuseres det spesielt på ungdom og kvinner. Målet er at menneskene med opplæring i bærekraftig jordbruk er får økt sin produksjon, solgt produktene sine for en høyere pris og videre får en varig bedret inntekt. 

Kvinners deltakelse:

Kvinnen skal få lik tilgang til jord og opplæring, og kredittordninger står sentralt. Forskning viser at satsing på kvinners deltakelse er positivt for familien, da det kvinnene tjener vil investeres tilbake i familien og barnas utdanning. 

 

Inkludering av ungdom: Det er lite/få arbeidsplasser for ungdom på landsbygda. Kriminell organisering er utstrakt da inntekter er nødvendig. Ved å inkludere ungdommene i opplæringsopplegget vil de få et godt alternativ til kriminalitet. Videre vil dette bidra til fred og forsoning samt samhørighet. 

 

DR Kongo er et av verdens fattigste land til tross for landets rikdom på naturressurser. De har siden uavhengigheten i 1960 vært preget av stadige konflikter og kriger. Dette har gjort at staten er svært svak og landet er underutviklet. DR Kongo regnes som å være det verste landet i verden å være ungdom i. I dag er den humanitære situasjonen kritisk og koronapandemien har forverret situasjonen ytterligere. 10 millioner mennesker sulter og 4,5 millioner  mennesker er på flukt i eget land. Av de som er på flukt er over halvparten under 18 år

Mål for Adventaksjonen 2021:

Sammen skal vi gi 36 000 barn, ungdom og voksne tilgang til mat og inntekt. Dette gjør vi gjennom følgende tiltak:

Opplæring i bærekraftige landbruksteknikker og ernæring:

  • Gi småbønder , kvinner og menn eller familier, økt kunnskap om klimaendringer og opplæring jordbruksmetoder. Da vil de i større grad kunne tilpasse seg et stadig tøffere klima. Eksempler kan være at i stedet for å dyrke kun en frøsort av gangen dyrkes tre samtidig. Da er det større sjanse for å få en avling. I tillegg er det smart å dyrke planter og trær som er mer robuste, som tåler mer vær/vind.


Opplæring i videreforedling og markedsføring av landbruksprodukter for ungdom og voksne:

  • Videre bearbeiding og håndtering av landbruksprodukter gjør at de kan være mer fleksible og tilpasningsdyktige. 

  • Markedsføringen er viktig for å nå ut på et marked for å faktisk få solgt varene/produktene sine.
     

Opprettelse av kooperativer 

  • Et kooperativ er en forening som produserer varer og tjenester, kontrollert av deltakende medlemmer - individuelle bønder eller familie - som deler risikoen og fortjenesten til et økonomisk foretak som de eier og har skapt sammen.  

  • Som regel oppretter bønder kooperativer for å kunne stå sammen i møte med utfordringer knyttet til et ugunstig marked.

 

Opprette spare- og lånegrupper for kreditt og investering:

  • Det opprettes grupper på 15-20 personer som møtes hver uke for å spare penger. Hvert enkelt medlem bestemmer seg for hvor mye hun/han har mulighet til å sette til side. Medlemmene får også undervisning om hvordan en familie kan starte små, inntektsbringende aktiviteter. Tanken bak spare- og lånegruppene er at medlemmene i gruppen skal kunne ta opp lån for å starte en butikk eller en annen aktivitet som gir inntekt.

SEND EN DONASJON TIL: 
3000.16.91410
ELLER VIPPS TIL: 93083
QR .png