top of page
shutterstock_686841010.jpg

ÅRETS AKSJON

Hva går pengene til? Fisk!

 

Du lurer kanskje på, hvordan hjelper vi menneskene som bor i Uganda? Selv om at det høres veldig enkelt ut, kan vi kort sagt gi fisk til Uganda! 

Årets aksjon handler nemlig om å støtte et av Caritas sine prosjekter i Uganda. Caritas har i samarbeid med det norske akvakulturselskapet Hauge Aqua opprettet to skoler i distriktene Arua og Gulu der de utdanner ugandere innen fiskeoppdrett.

Uganda som nasjon har hatt mange utfordringer med interne konflikter, klimaendringer og ble dessuten også rammet veldig hard av koronapandemien. Dette sammen med den store arbeidsledigheten i Uganda, men noen områder helt opptil 80% arbeidsledighet, har gjort til at landet har måtte ta flere skritt tilbake når det gjelder utvikling og økonomisk vekst. Det har også ført til at ca. 65% av befolkningen i Uganda er matusikre. Det vil si at de spiser for få måltider om dagen, og at de ikke får et variert og næringsrikt kosthold. Når kroppen ikke får nok næring blir man mer utsatt for sykdom og klarer ikke å være lik fullt aktiv i hverdagen... Hos barn vil dessuten  sulten også føre til veksthemming, noe som i verstefall kan lede til underutvikling av hjernen.

Fisken vil gi en sunn kropp og mat på bordet!

Hittil har skolene til Caritas og Hauge Aqua uteksaminert 1000 ungdommer og unge voksne. Pengene vi samler inn under aksjonen vil støtte 860 ungdommer og unge voksne med yrkesopplæringen sin. På skolene lærer de hvordan man skal bygge en fiskedam. Da er det ikke bare å grave et hull i bakken og fylle det med vann, men man må passe på at fisken som skal vokse der har god nok plass, at vannet har god nok kvalitet, og man lærer hvordan man skal vedlikeholde dammen.  Dessuten  lærer de også om hvordan de kan selge fisken på markedet, og hva som er en rettferdig pris, slik at de kan stille sterekere i markedet og bli mer økonomisk uavhengige. Dessuten er fisk en utrolig god nærngingskilde siden den er en viktig kilde for protein, vitamin B12, jod og selen, noe som kan være vanskelig å få i seg gjennom andre mattyper.

 

Fisken gir dem kunnskap og jobber! 

På skolene er omtrent 60% av studentene unge kvinner. Kvinner stifter familie tidlig, og tilbringer mye av tiden sin i hjemmet. Dette fører til at kvinner sjeldent tar en utdanning. Prosjektet viser både familien til jentene, og fedrene og mennene, at jenter og kvinner kan jobbe hardt og bidra mye. Dette bidrar til likestilling og kvinnelig myndiggjøring.

Fisken gir likestilling!

Pengene vi samler inn vil hjelpe mye! Og hjelpen vil vare lenge! Deltakerne i prosjektet vil kunne bruke utdannelsen sin til å hjelpe seg selv, hjelpe familien sin og på en større skala vil utdannelsen deres bidra til Uganda sin utvikling som land. 

Det blir som ordtaket: “Gi en mann en fisk, og han er mett resten av dagen. Lær en mann å fiske, og han er mett resten av livet.”

SEND EN DONASJON TIL: 
3000.16.91410
ELLER VIPPS TIL: 93083
QR .png
bottom of page