Velkommen til Adventsaksjonens hjemmeside. Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikkers årlige solidaritetsaksjon og er gjort i samarbeid med Caritas Norge. Årets Adventsaksjon går til et prosjekt Caritas driver i Zambia, og skal bla. gå til informasjonskampanjer om Miljøvern.


På nettsiden kan du finne nyheter fra lokallagene, artikler og mye mer.

 
Blog Summary Widget


Caritas Norge

  1. Caritas er den katolske Kirkes bistandsorganisasjon

  2. Internasjonalt driver Caritas med: tviklingsbistand, menneskerettigheter, freds- og forsoningsarbeid og nødhjelp.

  3. Nasjonalt bistår Caritas de katolske menighetene med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre.

  4. De driver også informasjonsarbeid om urettferdige samfunnstrukurer, årsaker til fattigdom og motiverer til økt solidaritet.
Norges Unge Katolikker

  1. Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. NUK er et fellesskap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre katolikker. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene. NUK støttes av biskopene i de tre katolske stiftene i Norge.

  2. Til grunn for alt NUKs arbeid ligger de tre nøkkelbegrepene Tro, Fellesskap og Handling, slik det er beskrevet i organisasjonens formålsparagraf.

 

Innsamlet nå:

352.232,50 kr.